Ingatlan adás vételi szerződés

Hasznos tudnivalók ingatlan adás-vételi szerződés előtt

visszalépés az ingatlanjog oldalra

Milyen formai követelményei vannak az ingatlan adásvételi szerződésnek?

Az ingatlan amely lehet  (termőföld, lakás, ház vagy építési telek) adásvételének legfontosabb követelményeivel érdemes tisztában lenni.

  • az ingatlan adásvételi szerződés csak írásban érvényes ,
  • a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez a szerződést ügyvédnek kell ellenjegyeznie, vagy közjegyzői okiratba kell foglalni .

tipp: Szóban kötött megállapodás vagy egymás közötti írásbeli (ügyvédi közreműködés nélküli) „lepapírozást” követően ne fizessünk az eladónak vételárat, vagy előleget, mivel az ügyvédi közreműködés az ingatlan adásvételi eljárás során kötelező, az nem kerülhető meg.  Az ügyvédi közreműködés elmaradása esetén a Földhivatal nem fogja bejegyezni a vevő tulajdonjogát, futhatunk a pénzünk után.

Mi minősül adásvételi szerződésnek?

Az adásvételi szerződés már egy minimális tartalommal is létrejöttnek tekintendő. (ennek ellenére érdemes az adásvételi szerződésben a lényeges körülményeket, tényeket alapos gondossággal rögzíteni, az utólagos félreértések , jogvita elkerülése céljából). A bíróság azonban ha a felek közötti megállapodás a minimális kellékeket tartalmazza, már érvényes adásvételi szerződésnek fogadhatja el a megállapodást.  Melyek ezek a minimális feltételek? A felek személye, az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló akaratkijelentés, az ingatlan megjelölése, a vételár, ellenszolgáltatás meghatározása. Amennyiben az előbbiekben felsoroltakat tartalmazza a szerződés akkor már adásvételi szerződésről beszélünk, a bíróság is ez alapján fogja a jogviszonyt meghatározni. tipp: Ezért javasoljuk, hogy ha valaki azt mondja, hogy írjunk alá egy a fenti tartalmi elemeket tartalmazó szerződést, akkor tudjunk róla ,hogy ez már érvényes adásvételi szerződésnek minősül, annak minden jogkövetkezményével. Ne higgyünk azoknak akik szerint ez még nem adásvételi szerződés mivel csak pár soros szöveget tartalmaz és egy igazi szerződésnek hosszabbnak kellene lennie.

A szerződés tartalma vagy elnevezése alapján kell a szerződést megítélni?

Gyakran fordul elő, hogy az eladók bérleti, kölcsönszerződés elnevezésű okiratot írnak alá, azonban szándékuk ellenére ezzel nem bérbe adják, vagy kölcsönszerződést kötnek az ingatlanra, hanem valójában eladják az ingatlanukat. A törvény és a bírósági gyakorlat alapján a szerződéseket nem az elnevezésük, hanem a tartalmuk szerint kell megítélni. Ezért ha a fent részletezett követelményeknek megfelel a szerződés tartalma, akkor annak ellenére, hogy nem adásvétel szerepel a szerződés címében, valójában ilyen tartalmú szerződés jön létre, az ingatlant (akaratuk ellenére) a szerződés aláírásával eladták.

Fontos tanácsok ingatlan adásvételi szerződés aláírása előtt

Az alábbi fontos szabályok betartása esetén – bár minden eshetőségre nem lehet felkészülni – azonban jelentősen csökkenteni tudjuk az adásvételi szerződés kockázatát, csalás lehetőségét.

  • Válasszunk megbízható jogi képviselőt (ügyvédet)
  • Olvassunk el minden okiratot aláírás előtt
  • Általánosságban figyeljünk oda a szerződés megkötésekor minden lényeges körülményre

 

Vegye fel velem a Kapcsolatot vagy kérdezzen On-line!


Vegye fel velem a kapcsolatot vagy kérdezzen Online!