Válóper közös megegyezés nélkül az ún. tényállásos bontás

Tényállásos bontás esetén jellemzően az egyik házasfél kéri egyoldalúan a házasság felbontását a Bíróságtól, míg a másik fél azt ellenzi. Ezen kívül akkor is tényállásossá válik a házasság felbontása, ha eredetileg közös megegyezéssel indult a peres eljárás, azonban a házasfelek, a közös megegyezéssel történő bontás feltételei tekintetében nem tudnak megegyezni, például a gyermektartásdíj, vagy a szülői felügyelet kérdésében.
Közös megegyezés hiányában a Bíróság feladata, hogy a házasélet megromlásához vezető folyamatot teljes egészében feltárja azért, hogy kétséget kizárólag megállapítsa, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A Bíróság ilyen esetekben elsősorban a házasfeleket hallgatja meg, azonban akár hivatalból is sor kerülhet bizonyítás felvételére tanúk meghallgatására, abból a célból, hogy a Bíróság teljes mértékben meggyőződjön a házasság megromlásának körülményeiről illetve arról, hogy az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

Míg a házasság közös megegyezéssel történő felbontása esetén a házasfelek Bíróság előtt megjelenése és személyes meghallgatása kötelező. Ezzel szemben a tényállásos bontás esetén az alperes házastárs távolmaradása nem jelenti akadályát a házasság felbontásának, vagyis ha a másik házasfél nem jön el a tárgyalásra, akkor ezzel a magatartásával nem akadályozhatja meg a házasság felbontását. A házasság felbontásának az sem akadálya, ha a másik házastárs ugyan eljön a tárgyalásra, ám kifejezetten ellenzi a házasság felbontását.

A házasság felbontásának okai

A házasság felbontására vezető ok lehet: például: Szexuális hűtlenség; Tettlegesség; Szabadságvesztésre ítélés; Különélés …stb. A Bíróság a peres eljárás során elsősorban nem azt vizsgálja, hogy a házasság megromlása kinek a hibájából következett be, azaz nem a vétkességi alapon történik a házasság felbontása. Azonban a családjogi szempontból felróható magatartásoknak mégis s lehet jelentősége : például a gyermektartásdíj, lakáshasználati jog, gyermekelhelyezés körében ..stb.


Vegye fel velem a kapcsolatot vagy kérdezzen Online!